Werking warmtepompen

Bij 'koelt in de zomer'. Het huis koelen met de warmtepomp
Een warmtepomp levert natuurlijk voldoende warmte, maar ook comfortabele koeling. Resultaat is een aangenaam binnenklimaat, het gehele jaar door. Met een warmtepomp is het mogelijk om uw woning op een goedkope manier te koelen door gebruik te maken van passieve koeling. Het gebruikt minder energie dan een paar gloeilampen. Wanneer u extra koeling wenst, kan de compressor gestart worden en produceert deze extra koeling. Dit noemen we actieve koeling. Dit is zelfs effectiever dan de traditionele airconditioning systemen.

Passieve koeling
In de zomer is het heerlijk om in een gekoeld huis te verblijven. Waarom dan niet uw warmtepomp gebruiken? De koude vloeistof die door de bron circuleert, koelt uw huis tegen de kosten die te vergelijken zijn met het energiegebruik van enkele gloeilampen.

Actieve koeling
Passieve koeling is normaal voldoende, maar als het nodig is, kan er koeling geproduceerd worden door gebruik te maken van de compressor. Actieve koeling met een warmtepomp is efficiënter dan een traditionele airconditioner, door het lagere energieverbruik. Voor actieve koeling is een koelmodule nodig.

Bij 'beschrijving werking warmtepomp'.
1. Een water/glycolmengsel* circuleert door het leidingstelsel in de grond, door gesteente, door water/grondwater of door een externe unit en absorbeert de opgeslagen energie.
2. Het lauwe glycolmengsel stroomt in de warmtewisselaar van de verdamper en komt een ijskoud koelmiddel** van de warmtepomp tegen. De ijskoude vloeistof wordt een paar graden verwarmd en verdampt vervolgens.
3. De compressor onttrekt het gas uit de verdamper en verhoogt vervolgens de druk, waardoor tevens de temperatuur van het gas toeneemt. Het gas komt vervolgens in de condensor waar het condenseert tot vloeistof. De vrijgekomen warmte (condensatiewarmte) wordt overgedragen op het verwarmingssysteem.


4. In het expansieventiel wordt de druk van de vloeistof extreem verlaagd, waardoor tevens de temperatuur daalt. Daarna herhaalt zich het proces van “verdampen comprimeren condenseren expanderen”.
*
**
Het water/glycolmengsel is een vloeistof die niet kan bevriezen.
Door moderne milieu-eisen wordt in de warmtepomp een koelmiddel gebruikt.